Duiven

'Charley' Super breeding son 'Kleine Dirk' x 'Amore' Father to 'Fast as Lightning', 'Triple Six', 'Aliyah', etc.
'Kleine Dirk' legend C. & G. Koopman 1. Nat acebird & 2x 1. NPO
'Amoré' 1. Nat. acebird LD 2002 2. Nat. Olympiad bird LD 2003
'Red Lola' Top daughter to 'The Super Breeder' Mother to 'Fast as Lightning', 'Triple Six', 'Aliyah', etc.
'Yellow Eye' Top hen lines 'Famous 05' 1. Nat. acebird MD WHZB 1981
'The Super Breeder' Nr. 1 breeder Marcel Sangers 100% Gebr. Janssen

Fast as Lightning

NL04-1644604

1e Heverlee – 9.076 d.
5e NPO Le Mans – 11.248 d.
7e Nat. GP Le Mans Oost – 25.000 d.
8e NPO Orleans – 18.127 d.
9e St. Ghislain – 4.439 d.
– Vader van ‘Red Fox’
1e Duffel – 9.173 d.
13e NPO Blois – 8.313 d.
– Vader van ‘Fast Red’
1e NPO Chateaudun – 6.062 d.
7e NPO Peronne – 23.000 d.
7e NPO Chateaudun – 9.160 d.
23e NPO Breuil le Vert – 5.800 d.
– Vader van ‘Alydar’
33e NPO Orleans – 14.285 d.
Vader 1e jonge asduif Kring Zutphen 2007 – 15.529 d.
– Broer van ‘Triple Six’
1e Bourges – 1.834 d.
8e NPO Bourges – 6.775 d.
12e NPO Blois – 8.313 d.
17e NPO Bourges – 10.764 d.
– Broer van ‘Aliyah’
1e Harchies – 3.769 d.
– Halfbroer van ‘Samuel’
1e Haasrode – 615 d.
– Halfbroer van ‘Gold Rush’
15e NPO Gien – 10.538 d.
20e Pommeroeul – 14.403 d.
78e NPO Blois – 7.051 d.
– Halfbroer van vader van ‘Ozeki’
4e Nat. asduif dagfond 2005
Zoon van ‘Charley’ x ‘Red Lola’